fbpx

Ranking Gmin w Programie Czyste Powietrze

Rybnik oraz Radlin to najaktywniejsze gminy w Polsce w Programie Czyste Powietrze wg rankingu opublikowanego przez Polski Alarm Smogowy.

Od pocztku startu programu (2018 r.) do końca 2023 r. w Rybniku złożono prawie 6 500 wniosków o wymianę starych urządzeń grzewczych. Kolejne miesca przypadły Częstochowie i Łódzi. Z kolei w rankingu, w którym kryterium jest liczba wniosków w odniesieniu do liczby budynków jednorodzinnych w danej gminie, pierwsze miejsce należy do miasta Radlin. Wśród dwudziestu najaktywniejszych samorządów w Czystym Powietrzu najwięcej jest gmin z województwa śląskiego.

Aktwność rybnickiego samorządu i jego mieszkańców w zakresie wymianie starych źródeł ciepła, przyniosła efekty w postaci czystszego powietrza.  W 2010 roku odnotowano 134 smogowych dni, w 2014 r. – 127, w 2018 r. – 108, w 2021 r. – 67, a w 2023 r. zaledwie 16 dni z przekroczeniami dopuszczalnego dobowego poziomu pyłu zawieszonego PM10. Wg analizy Europejskiego Centrum Czystego Powietrza (ECAC) na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego za poprawę jakości powietrza w Rybniku w 71% odpowiadały działania antysmogowe (wymiana “kopciuchów”), a zaledwie 29% poprawy można przypisać czynnikom meteorologicznym (ciepła zima). Jeszcze kilka lat temu Rybnik był na czele rankingu Światowej Organizacji Zdrowia najbardziej zanieczyszczonych miejsc w Europie!

W Polsce na skutek zanieczyszczenia powietrza wciąż umiera ponad 40 tys. osób rocznie. W szczególności przykład śląskich miejscowości pokazuje, że dzięki staraniom samorządu możliwa jest ochrona zdrowia i życia mieszkańców miast i wsi.   

Źródło: Polski Alarm Smogowy

Scroll to Top